Про нас

Повідомляємо, що 11.02.2022 Національний банк України прийняв рішення про видачу ліцензії, а саме на надання послуг з фінансового лізингу.

Повідомляємо, що за результатами розгляду пакета документів Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг Національного банку України прийняв рішення* про видачу ТОВ «ФК «КОШТ» ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. *рішення Комітету НБУ від 17.09.2021 № 21/2709-пк

Звертаємо Вашу увагу, що 28 квітня 2021 року, на підставі Рішення учасника 2 від 28 квітня 2021 року, змінено назву фінансової компанії ТОВ «РФК ТОНАТД» на ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОШТ».

Інформація про компанію
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОШТ», Код за ЄДРПОУ 43341517,
Місцезнаходження: Україна, 01010, місто Київ, вул.Московська (Печерський р-н), будинок 32/2, пов.18, приміщення 25


код території за КОАТУУ: 8038200000.
ТОВ «ФК «КОШТ», відокремлених підрозділів не має
Перелік фінансових послуг, які має здійснювати ТОВ «ФК «КОШТ»:
надання послуг з факторингу, надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОШТ» не знаходиться в стані ліквідації.
Щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОШТ» не порушене провадження у справі про банкрутство, не застосована процедура санації фінансової установи.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОШТ» було засновано та здійснено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 11.11.2019.
04.06.2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОШТ» було внесено до Реєстру фінансових установ.
Основною запланованою діяльністю ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОШТ» є:
надання послуг з факторингу,
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Розпорядження про внесення до Реєстру фінансових установ № 1192

Тарифи

ТОВ «ФК «КОШТ» надає послуги за такими тарифами та умовами:

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
• Сума кредиту від 500 до 100 000 грн.
• Процентна ставка від 0,17 % в день
• Вік позичальника від 18 до 65 років
• Максимальна річна відсоткова ставка, що включає позичковий відсоток, а також всі інші комісії і витрати за рік - не більше 365 %
• Без застави і поручителів
• Кредит на будь-які цілі.


Надання послуг з факторингу
• Мінімальна сума ліміту – 3 000 000.0 гривень
• Термін ліміту – 1-3 роки
• Валюта фінансування – гривня
• Авансовий платіж – не більше 80% від суми поставки
• Вартість послуг факторингу - складається, відповідно до договору факторингу, із комісії (10 % від суми відступлення права вимоги) та плати за факторинг (10 % від суми відступлення права вимоги) Фінансування існуючої, а не простроченої дебіторської заборгованості
• Тривалість відстрочки платежу – від 14 до 120 календарних днів


Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг

Споживач фінансових послуг — фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю

Товариство турбується, щоб права споживачів фінансових послуг були максимально захищені. З цією метою ми надаємо послуги лише з дотриманням законодавства, що регулює захист прав споживачів фінансових послуг

Основні нормативно-правові акти, які регулюють захист прав споживачі фінансових послуг:

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
Закон України «Про споживче кредитування»
Закон України «Про захист прав споживачів»


З метою отримання необхідного захисту своїх прав та урегулювання спірних питань (у разі їх виникнення), споживачі фінансових послуг, що надаються Товариством, мають право звертатись безпосередньо до Товариства за телефонним номером: +38 (044) 364-25-34, або написати листа на адресу електронної пошти: info@kosht.in.ua . У темі такого листа слід зазначити: “Захист прав споживача фінансової послуги ПІБ”, де замість “ПІБ” слід вказати прізвище, ім’я та по батькові споживача фінансової послуги, права якого, на думку особи, яка звертається, є потреба захистити.

Окрім того, у разі будь-яких порушень Товариством потрібно звертатися до органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг та з питань захисту прав споживачів, контактна інформація яких наведена нижче.

Реквізити органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг та з питань захисту прав споживачів

Орган, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

Національний банк України
Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
Телефон довідкової телефонної служби: 0 800 505 240
Е-mail: nbu@bank.gov.ua

Орган з питань захисту прав споживачів:

Національний банк України
Адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
Телефон довідкової телефонної служби: 0 800 505 240
Е-mail: nbu@bank.gov.ua


Врегулювання простроченої заборгованості

Врегулювання простроченої заборгованості розпочинається у разі:
 • наявності підстави для роботи з боржником – прострочена заборгованість;
 • порушення строку виконання зобов’язань позичальником, починаючи з дня, наступного за датою сплати обов’язкового щомісячного платежу за кредитним договором.
 • Для забезпечення своєчасного погашення кредитної заборгованості проводиться попереджувальна робота з позичальником.
  Взаємодія при роботі з врегулювання простроченої заборгованості Для взаємодії з боржником при роботі з врегулювання Простроченої заборгованості можуть бути застосовані наступні засоби:
 • безпосередня взаємодія (телефонні та особисті зустрічі);
 • надсилання поштових відправлень;
 • надсилання текстових та інших повідомлень через засоби телекомунікації.

 • Порядок відступлення права вимоги
 • Рішення про відступлення права вимоги узгоджується директором компанії
 • У разі прийняття рішення про відступлення права вимоги, проводяться всі необхідні дії, які передбачені умовами договору про відступлення права вимоги.
 • Про відступлення права вимоги за кредитним договором новому кредитору, боржник повідомляється у спосіб, визначений умовами договору про відступлення права вимоги.

 • Умови, за яких компанія здійснює Відступлення права вимоги за Кредитним договором новому кредитору Відступлення прав вимоги може застосовуватися до кредитних договорів боржників, щодо яких проведена робота по врегулюванню простроченої заборгованості не дала бажаного результату.
  Порядок та спосіб погашення Простроченої заборгованості Порядок погашення Простроченої заборгованості визначається згідно до законодавства України. У разі здійснення боржником платежу простроченого боргу для виконання зобов’язань за кредитним договором, ця сума погашає вимоги кредитора у послідовності передбаченій кредитним договором. Погашення заборгованості може бути здійснене боржником шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок компанії зазначений у кредитному договорі.
  Боржник при врегулюванні простроченої заборгованості повинен повідомити компанію про те, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник шляхом звернення до компанії з належним чином оформленими підтвердними документами, щодо повноважень представника.
  Перелік контактних даних Перелік контактних даних компанії, за якими приймаються звернення споживачів фінансових послуг щодо діяльності залученої колекторської компанії (у разі залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості):
 • місцезнаходження та поштова адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, пов. 18, приміщення 25;
 • номер: +38 044 364 25 34
 • ел. адреса: info@kosht.in.ua
 • посилання на сайт: https://kosht.in.ua

 • Документи

  Список документів

  Виписка

  завантажити

  Правила надданя коштів у позику

  завантажити

  Правила надання послуг з факторингу

  завантажити

  Примірний договір факторингу

  завантажити

  Примірний договір позики додаток 1

  завантажити

  Примірний договір позики додаток 2

  завантажити

  Свідоцтво про реєстрацію ТОВ «ФК» «КОШТ»

  завантажити

  Видача ліцензій «РФК ТОНАТД»_Розпорядження

  завантажити

  Відомості про остаточних ключових учасників

  завантажити

  Відомості про власників істотної участі

  завантажити

  Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК» «КОШТ»

  завантажити

  Інформація на вимогу ст 12 Закону України про Фінансові посуги та держ регулювання ринків фін послуг

  завантажити

  Інформація на вимогу ст 12.1 Закону України про Фінансові посуги та держ регулювання ринків фін послуг

  завантажити

  Примірний договір фінансового лізингу

  завантажити

  Витяг_ліцензія_лізинг

  завантажити

  Витяг з Державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

  завантажити

  ВЛАСНИКИ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

  Склад Наглядової ради: наглядова рада не передбачена Статутом Товариства.
  Склад виконавчого органу: Директор, Бондаренко Ілля Андрійович
  Відомості про відокремлені підрозділи: відокремлені підрозділи відсутні.

  Відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи:

  ЯРИНА ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Адреса засновника: Україна
  Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 5250000.00


  Фінансова звітність

  Контакти

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОШТ»
  01010, місто Київ, вул. Московська (Печерський р-н), будинок 32/2, пов.18, приміщення 25
  тел +38 (044) 364-25-34,
  info@kosht.in.ua
  Код ЄДРПОУ 43341517

  График роботи:

  Пн – Пт: з 9.00 до 18.00
  обідня перерва: 13:00 - 14:00
  Сб – Вс: вихідний